KONKURS

Przez w W
65 Wyświetlenia

Cyprian Kamil Norwid, Solo | 1861, Biblioteka Narodowa

„Nie niewola ni wolność są w stanie

Uszczęśliwić cię… nie! – tyś osobą:

Udziałem Twym- więcej!… p a n o w a n i e

N a d   w s z y s t k i m   n a   ś w i e c i e,  i   n a d   s o b ą.”

C.K. Norwid, „XLI. Królestwo”

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów ZSZ do udziału w konkursie „Norwid- okruchy biografii” na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Swoją wiedzę będzie można sprawdzić 1 grudnia, we środę, o godzinie 9.50. Zgłosić się  należy przez e-dziennik do poniedziałku 29 listopada.

Ola Gorzolnik

Przeczytaj również

Zwiększ czcionkę
Kontrast