Strona główna Aktualności Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Przez ZSZ
171 Wyświetlenia

Nazwa Projektu: Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 614 850,00 zł.

Wartość dofinansowania: 1 372 622,50 zł (85% ze środków unijnych)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Opis Projektu:

Projekt pn. “Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju ” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Cele Projektu:

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie  12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Planowane efekty:

Wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 3 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

1. Zespół Szkół Zawodowych

  • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej.
  • Remont pomieszczenia na cele pracowni.

2. Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika.
  • Doposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk.
  • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera. 

3. Zespół Szkół nr 2

  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu.
  • Doposażenie pracowni hotelarskiej.
  • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej.

Przeczytaj również

Zwiększ czcionkę
Kontrast